جمعه, 9 اسفند 1398

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

  • ساعت : ۱۱:۱۸:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۱۶۳۹۳
    /  2
جلسه اداری معاون آموزشی مركز با معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان ریگان

جلسه اداری معاون آموزشی مرکز با معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان ریگان

به گزارش روابط عمومی مرکز:

جلسه اداری معاون آموزشی و رئیس اداره کار دانش مرکز با معاون آموزشی آموزش و پرورش، رئیس و معاون هنرستان شهید علیمحمدی کار دانش شهرستان ریگان در تاریخ 98/7/30 در محل دفتر آن هنرستان برگزار شد. در این نشست در خصوص مسائل و مشکلات کار دانش در حوزه برون سپاری بحث و بررسی صورت گرفت و هم چنین پس از بازدید از هنرستان و گلخانه احداث شده توسط مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان توصیه های فنی جهت ادامه کارهای عملی دانش آموزان ارائه گردید و درخواست مدیر هنرستان مبنی بر جهت تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز دروس عملی جمع بندی و جهت رفع آنها تصمیم گیری لازم اتخاذ گردید. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها