چهارشنبه, 25 تير 1399

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

  • Time : ۱۰:۲۵:۴۴
  • Date :
     ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 
  • Visited: : 40
  • News Code : ۱۲۴۹۶۹
پروژه ارزیابی ژنوتیپ های گردو در پایگاه تحقیقاتی (اسفندقه) مركز

پروژه ارزیابی ژنوتیپ های گردو در پایگاه تحقیقاتی (اسفندقه) مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

آقای دکتر احمد احمد پور کارشناس مرکبات و عضو هیئت علمی مرکز و آقای مهندس جلالی مسئول پایگاه تحقیقاتی اسفندقه از پروژه ارزیابی ژنوتیپ های برتر گردو در پایگاه تحقیقاتی (اسفندقه) بازدید کردند. دکتر احمدپور در حاشیه این بازدید گفت: خوشبختانه زحمات انجام شده از روند شناسایی جمع آوری ژنوتیپ ها و ارقام برتر داخلی و خارجی با انجام پیوند و تولید نهال پیوندی به سرانجام رسید. وی اظهار داشت: برای اولین بار در استان و منطقه، نهال پیوندی گردو به عنوان قدم اول در اصلاح باغات قدیمی گردو و توسعه باغات جدید به همت همکاران مرکز با موفقیت همراه شد. این کار مهم با مشارکت شرکت دانش بنیان مرکز با تولید انبوه در سال آتی تحولی در باغات گردو در مناطق کوهستانی استان ایجاد خواهد کرد.

Ratings Average :  ۰ |  Ratings Submitted :  ۰

Tags