چهارشنبه, 25 تير 1399

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

  • Time : ۱۰:۴۲:۴۷
  • Date :
     ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 
  • Visited: : 41
  • News Code : ۱۲۴۹۷۳
انجام مرحله آخر پیوند نركهای مركبات در نهالستان پایگاه تحقیقاتی (اسفندقه) مركز

انجام مرحله آخر پیوند نرکهای مرکبات در نهالستان پایگاه تحقیقاتی (اسفندقه) مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

آقای دکتر احمد احمدپور کارشناس مرکبات و عضو هیئت علمی مرکز از انجام مرحله پیوند نرکهای STG ارسالی از پژوهشکده مرکبات بر روی دو پایه نارنج و ولکامریانا در حال پیوند است توضیح داد: با احتساب پیوند های مراحل قبلی خوشبختانه نهال های مناسبی برای توزیع در پاییز و زمستان سال جاری خواهیم داشت، وی اضافه نمود: علیرغم مشکلات قبلی جایگاه تولید نهال مرکبات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان در استانهای مرکبات خیز استان فارس و هرمزگان  به نحو بسیار مطلوبی مورد استقبال باغداران قرار گرفته است. ایشان ابراز امیدواری کردند در سال جاری با صدور مجوز تولید نهال سردسیری توسط شرکت دانش بنیان مرکز شاهد تحولی در تولید نهال اصلاح شده با پایه های رویشی خواهیم داشت.  

Ratings Average :  ۰ |  Ratings Submitted :  ۰

Tags