چهارشنبه, 25 تير 1399

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

  • Time : ۱۳:۷:۳۳
  • Date :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 
  • Visited: : 40
  • News Code : ۱۲۵۱۴۱
دومین جلسه شورای معاونین مركز

دومین جلسه شورای معاونین مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

دومین جلسه شورای معاونین مرکز در تاریخ 99/3/11 در محل سالن جلسه حوزه ریاست مرکز با حضور آقای دکتر آئین ریاست محترم مرکز، آقای دکتر مختاری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، آقای دکتر نامور معاون پژوهش و فناوری و آقای دکتر احمدپور معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان تشکیل شد. در این جلسه در خصوص بررسی و مسائل اداری بحث و تبادل نظر شد. هم چنین مصوبات این جلسه با موضوعات ذیل به تصویب رسید: 1- پیرو صورتجلسه قبل گزارش پروژه های خاص در اولین فرصت ظرف 2 روز آینده برای ارائه به سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و معاونت پژوهشی مرکز ارائه گردد.2- قرار داد فنی و مهندسی با سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان پیگیری شود تا امکان وصولی و پیگیری جذب فراهم گردد.3- در خصوص هماهنگی برای اجرای پایلوت های خاص ترویجی جلسه ای با حضور مدیر محترم ترویج جهاد کشاورزی جنوب کرمان برگزار و در این ارتباط تصمیم گیری شود.4- مقرر گردید کلیپ ها و نشریه های تولیدی در کانال یاوران تولید ابلاغیه از سوی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز بارگذاری گردند.

Ratings Average :  ۰ |  Ratings Submitted :  ۰

Tags