چهارشنبه, 25 تير 1399

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

  • Time : ۱۱:۱۴:۴۰
  • Date :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ 
  • Visited: : 49
  • News Code : ۱۲۵۱۸۳
محقق معین مركز و مجری پروژه از حوزه تحت پوشش بازدید كردند

محقق معین مرکز و مجری پروژه از حوزه تحت پوشش بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی مرکز 

بازدید محقق معین مرکز آقای دکتر یونس زاده و مجری پروژه تحقیقی و ترویجی طرح بادمجان و مزارع حوزه تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی رضوان از توابع شهرستان جیرفت در تاریخ 99/3/11 با همکاری کارشناس پهنه مرکز جهاد کشاورزی رضوان خانم مهندس رستگاری بازدید کردند. در بخش پایانی این بازدید جلسه ای با کارشناسان پهنه مرکز جهاد کشاورزی رضوان به بیان مسائل و مشکلات و دیدگاهای خود پرداختند و محققین مرکز ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل مطرح شده به سوالات کارشناسان و کشاورزان پاسخ دادند.

Ratings Average :  ۰ |  Ratings Submitted :  ۰

Tags