پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی میز خدمت

این مرکز جهت رفاه حال ارباب رجوع و دانش آموختگان این امکان را فراهم کرده است که از طریق فن آوری اطلاعات و ارتباطات بتوان به صورت مکانیزه خدمات آموزشی و پژوهشی را دریافت نمود.

خدمات زیر هم اکنون بصورت الکترونیکی انجام میگردد:

آموزشی

- صدور گواهی نامه آموزش مهارتی پرورش زنبور عسل

صدور گواهی نامه آموزش مهارتی سرویس و نگهداری تراکتور و تریلر

- آزمون سنجش مهارت کار و دانش            راهنمای داوطلبان           (آزمون الکترونیکی)

- آزمون سنجش مهارت کار و دانش (ویژه بزرگسالان)

 

پژوهشی

- متقاضی دریافت مجوز تولید نهال     (فرآیند گواهی نهال)

متقاضی دریافت تولید گندم بذری        (فرآیند کنترل و گواهی بذر)

- متقاضی گذراندن دوره کارآموزی

- متقاضی گذراندن پایان نامه دانشجویی (کارشناسی ارشد و دکتری)

                                                     مراحل پذیرش دانشجو                فرم تقاضای دانشجو (شماره یک)             فرم تعهدات دانشجو (شماره دو)

- سامانه پایش خصوصیات آبهای کشاورزی جنوب کرمان

 

رسیدگی به شکایات

ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

-رسیدگی به درخواست های مردمی از طریق سامانه سازمان بازرسی کشور

 


5.3.12.0
V5.3.12.0