پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۲۵۱۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ 
۱۱:۱۴:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۵
کد خبر : ۱۲۵۱۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ 
۷:۲۳:۴۴  | 
تعداد بازدید : ۸
کد خبر : ۱۲۵۱۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 
۱۳:۷:۳۳  | 
تعداد بازدید : ۷
کد خبر : ۱۲۵۱۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 
۱۳:۲۳:۴۸  | 
تعداد بازدید : ۱۸
کد خبر : ۱۲۴۹۷۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 
۱۰:۴۲:۴۷  | 
تعداد بازدید : ۱۹
کد خبر : ۱۲۴۹۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 
۱۰:۲۵:۴۴  | 
تعداد بازدید : ۱۶
صفحه1از3123.بعدي.برو

سامانه سمپات
Avatar
سامانه وب کنفرانس
Avatar
درگاه خدمات الکترونیکی
Avatar
میز خدمت
Avatar
جستجوگر کشاورزی و منابع طبیعی
Avatar
اتوماسیون اداری
Avatar
مجله ترویجی سبزیجات گلخانه ای
Avatar
پایش آبهای کشاورزی جنوب استان کرمان
Avatar
سامانه مدیریت همایش های علمی کشاورزی
Avatar
سامانه جامع پهنه بندی
Avatar
5.3.12.0
V5.3.12.0