Wednesday, October 28, 2020
  • time : 12:39:28
  • Date : Mon Oct 12, 2020
  • item visited : 14
  • news code : 131482
    /  2
برگزاری دوره آموزشی اصول زراعت گندم توسط محقق معین مركز در بخش چاه دادخدا از توابع شهرستان قلع گنج

برگزاری دوره آموزشی اصول زراعت گندم توسط محقق معین مرکز در بخش چاه دادخدا از توابع شهرستان قلع گنج

به گزارش روابط عمومی مرکز 

گندم یکی از اصلی ترین نیازهای زندگی بشر و از مهمترین غلات است که در گونه های وحشی و اهلی موجود است. فرآوردهای این محصول بیشترین سهم را در سبد غذایی خانوار به خود تخصیص می دهد.

در تاریخ 99/7/22 برنامه آموزشی با حضور 50 نفر از کشاورزان گندم کار پیشرو، مروجان پهنه و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی تولیدی بخش چاه دادخدا از توابع شهرستان قلع گنج برگزار شد. در ادامه آقای دکتر اشراقی مدرس کارگاه ضمن بیان مقدمه ای در خصوص مدیریت نکات کلیدی محصول زراعت گندم، رعایت توصیه های لازم و هم چنین استفاده از علوم و روش های جدید، زمان و نحوه صیحیح به کارگیری آن ها مطالب مفیدی برای مخاطبان ارائه کرد. 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags