Sunday, January 17, 2021
  • time : 13:36:33
  • Date : Sun Jan 03, 2021
  • item visited : 29
  • news code : 136274
برگزاری جلسه شورای معاونین مركز

برگزاری جلسه شورای معاونین مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

جلسه شورای معاونان مرکز با حضور دکتر آئین رئیس مرکز، دکتر نامور معاون پژوهشی و فناوری، دکتر احمدپور معاون آموزشی و دکتر مختاری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز، در دفتر حوزه ریاست برگزار شد.

مصوبات این جلسه در خصوص: انجام بازدید از مزارع گندم منطقه و تذکر نکات مهم در ارتباط با مرحله داشت گندم به کارشناسان و کشاورزان در قالب طرح یاوران تولید عملی شود  و هم چنین برقراری ارتباط با ستاد فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای پیشبرد پروژه های تولید بذر هماهنگی شود و قابل ذکر است با توجه به مذاکرات انجام شده با اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی مجلس مقرر گردید برای گنجاندن بحث آموزش بهره برداران پیگیرهای لازم صورت گیرد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags