Sunday, January 17, 2021
  • time : 7:45:4
  • Date : Sat Jan 09, 2021
  • item visited : 13
  • news code : 136489
دوره آموزشی پرورش زنبور عسل با همكاری اداره آموزش بهره برداران مركز

دوره آموزشی پرورش زنبور عسل با همکاری اداره آموزش بهره برداران مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

 دوره آموزشی پرورش زنبور عسل با همکاری اداره آموزش بهره برداران مرکز و اتحادیه زنبورداران جنوب استان کرمان، بصورت نظری و عملی و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی، ویژه زنبورداران و متقاضیان معرفی شده، از روز یکشنبه مورخه 14 دیماه لغایت روز چهارشنبه 17 دیماه 99 برگزار شد. در این دوره آموزشی که تدریس بخش نظری آن را خانم دکتر زینب امیری و بخش عملی را جناب آقای عبدالله مشایخی از زنبورداران با تجربه منطق، بر عهده داشتند مواردی از قبیل نژادهای بومی زنبور عسل، نحوه زندگی زنبور عسل، کندوهای بومی و مدرن، بیماریهای زنبور عسل و روشهای پیشگیری، تولیدات زنبور عسل، اصول نوین زنبورداری و ..... مورد بحث قرار گرفت. شایان ذکر است در پایان دوره، گواهینامه آموزشی صادره از جانب رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، به فراگیران اعطاء می شود.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags