Sunday, May 16, 2021
  • time : 15:16:42
  • Date : Mon May 03, 2021
  • item visited : 23
  • news code : 141763
    /  2
بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی از مركز

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مرکز

 

 به گزارش روابط عمومی مرکز

بازدید و نشست وبیناری دکتر کامبیزبازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر سعید اسماعیل خانیان رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به همراه دکتر برخوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در روز دوشنبه  13 اردیبهشت ماه سال 1400  در مرکز انجام شد.

دکتر بازرگان طی این نشست وبیناری سیاست ها و رویکرد های جدید سازمان را در خصوص طرح های کلان پژوهشی ، با هدف پاسخ گویی به چالش ها و مشکلات بخش کشاورزی را تشریح و تبیین نمود  و  طی سخنانی تصریح  کرد  که محققین باید نفوذ یافته های علمی - پژوهشی خود به جوامع بهره بردار و مزراع کشاورزان را پیگیری نمایند.

معاون وریر جهاد کشاورزی تاکید نمودند که نتیجه یک پژوهش علمی ، هنگامی ارزشمند است که به مزارع بخش کشاورزی نفوذ نموده و توسط بهره برداران بخش مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد و ما لبخند  رضایت بر لب های تولید کننده گان را شاهد باشیم.

در ادامه دکتر برخوری رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان ضمن اشاره به پتانسیل های بی نظیر منطقه و لزوم توسعه دامپروری در جنوب کرمان، خواستار فعال شدن بخش تحقیقات علوم دامی در مرکز شد. همچنین  دکتر آئین رئیس مرکز ، مهمترین دستاوردهای پژوهشی مرکز را که به عرصه انتقال یافته است و هم چنین برنامه های پژوهشی و آموزشی مرکز در سال 1400 را تشریح نمود.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags