Tuesday, June 15, 2021
  • time : 8:37:13
  • Date : Tue Jun 08, 2021
  • item visited : 10
  • news code : 144693
    /  2
دوره آموزشی ملی مدیریت آفات مهم خرما با شركت فراگیرانی از كارشناسان و مروجین پهنه توسط اداره آموزش بهره برداران مركز

دوره آموزشی ملی مدیریت آفات مهم خرما با شرکت فراگیرانی از کارشناسان و مروجین پهنه توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

 دوره آموزشی ملی مدیریت آفات مهم خرما با شرکت فراگیرانی از کارشناسان و مروجین پهنه و همچنین بهره برداران بخش کشاورزی از جنوب استان کرمان و سایر مناطق و استانها، توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز با همکاری مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مورخه 17خرداد ماه 1400 ، بصورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در این دوره آموزشی ملی که با حضور مروجین و کارشناسان پهنه جنوب استان کرمان در محل سالن اجتماعات مرکز، از کانال شبکه آموزش کشاورزی مرکز در اپلیکیشن تاک نیز بصورت مجازی با تدریس دکتر پیمان نامور، عضو هیئت علمی و محقق بخش تحقیقاتی گیاهپزشکی، مطالبی بر اساس نتایج طرح های تحقیقاتی و فناوری های نوین، در خصوص تاریخچه و پراکنش جغرافیایی، مدیریت، زیست شناسی و نحوه خسارات آفات سوسک سرخرطومی حنایی خرما، سوسک کرگدنی یا شاخدار خرما و سوسک چوبخوار شاخک بلند خرما و ... ارائه داده شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags