معرفی میز خدمت

این مرکز جهت رفاه حال ارباب رجوع و دانش آموختگان این امکان را فراهم کرده است که از طریق فن آوری اطلاعات و ارتباطات بتوان به صورت مکانیزه خدمات آموزشی و پژوهشی را دریافت نمود.

 

      منشور اخلاقی کارکنان            منشور حقوق شهروندی                     بیانیه حریم خصوصی                                بیانیه سطح خدمات

 

خدمات زیر هم اکنون بصورت الکترونیکی انجام میگردد:

آموزشی

- آزمون سنجش مهارت کار و دانش  (راهنمای داوطلبان)    (ثبت نام آزمون)    (آزمون الکترونیکی)      (اعلام نتایج آزمون)

- صدور گواهی نامه آموزش مهارتی پرورش زنبور عسل

صدور گواهی نامه آموزش مهارتی سرویس و نگهداری تراکتور و تریلر

- یادگیری الکترونیکی (یادگیری و آزمون)

 

پژوهشی

- متقاضی دریافت مجوز تولید نهال     (فرآیند گواهی نهال)

متقاضی دریافت تولید گندم بذری        (فرآیند کنترل و گواهی بذر)

- متقاضی گذراندن دوره کارآموزی

- متقاضی گذراندن پایان نامه دانشجویی (کارشناسی ارشد و دکتری)

                                                     مراحل پذیرش دانشجو                فرم تقاضای دانشجو (شماره یک)             فرم تعهدات دانشجو (شماره دو)

- سامانه پایش خصوصیات آبهای کشاورزی جنوب کرمان (پایگاه اطلاعات داده های خصوصیات آبهای کشاورزی)

- دسترسی به کتابخانه مرکز و کتابخانه مجازی کشاورزی

 

پشتیبانی

- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

 

 

رسیدگی به شکایات

ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

-رسیدگی به درخواست های مردمی از طریق سامانه سازمان بازرسی کشور

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0