يکشنبه, 28 دی 1399

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

  • ساعت : ۱۳:۵۲:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 13
  • کد خبر : ۱۳۲۹۴۰
ویدئو كنفرانس رئیس و مسئول بخش تحقیقات گیاهپزشكی مركز با گروه ارزشیابی موسسه تحقیقات، جنگلها و مراتع كشور

ویدئو کنفرانس رئیس و مسئول بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز با گروه ارزشیابی موسسه تحقیقات، جنگلها و مراتع کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز 

ویدئو کنفرانس آقای دکتر آئین رئیس مرکز و آقای دکتر عباسی مسئول بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز با گروه نظارت و ارزشیابی موسسه تحقیقات، جنگلها و مراتع کشور در تاریخ 99/8/25 در خصوص تبیین وضعیت بخش تحقیقات منابع طبیعی و معرفی جایگاه منابع طبیعی در جنوب کرمان توضیحاتی به حاضرین در جلسه توسط دکتر آئین ارائه داده شد. هم چنین دکتر عباسی مسئول بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در خصوص روند اجرای دو پروژه با عناوین 1- پایش آفات و بیماریهای جنگلها و مراتع در حوزه ایران (تورانی) در جنوب استان کرمان 2- پایش آفات و بیماریهای جنگلها و مراتع در زیست بوم صحارا سندی در جنوب استان کرمان تشریح شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها