پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۳۶۸۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ 
۱۲:۴۴:۶  | 
تعداد بازدید : ۲
کد خبر : ۱۳۶۷۲۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ 
۱۴:۲۲:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۱۲
کد خبر : ۱۳۶۷۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ 
۱۲:۴۵:۲۷  | 
تعداد بازدید : ۱۵
کد خبر : ۱۳۶۶۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 
۹:۳۱:۱۰  | 
تعداد بازدید : ۹
کد خبر : ۱۳۶۵۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
۱۲:۰:۹  | 
تعداد بازدید : ۱۰
کد خبر : ۱۳۶۴۸۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
۷:۴۵:۴  | 
تعداد بازدید : ۱۳
صفحه1از41234.بعدي.برو

سامانه سمپات
Avatar
سامانه وب کنفرانس
Avatar
درگاه خدمات الکترونیکی
Avatar
میز خدمت
Avatar
جستجوگر کشاورزی و منابع طبیعی
Avatar
اتوماسیون اداری
Avatar
مجله ترویجی سبزیجات گلخانه ای
Avatar
پایش آبهای کشاورزی جنوب استان کرمان
Avatar
پست الکترونیکی سازمان
Avatar
سامانه جامع پهنه بندی
Avatar
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0