Tuesday, June 28, 2022
  • time : 12:43:9
  • Date : Tue Jun 21, 2022
  • item visited : 7
  • news code : 167166
    /  2
وبینار مجازی دوره آموزشی ملی علل و راهكارهای كاهش عارضه ترشیدگی میوه خرما توسط اداره آموزش بهره برداران مركز

وبینار مجازی دوره آموزشی ملی علل و راهکارهای کاهش عارضه ترشیدگی میوه خرما توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

 وبینار مجازی دوره آموزشی ملی علل و راهکارهای کاهش عارضه ترشیدگی میوه خرما با شرکت تنی چند از کارشناسان پهنه و بهره برداران بخش کشاورزی از جنوب استان کرمان و سایر مناطق و استانها، توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز، روز سه شنبه مورخه 31 خرداد ماه 1401برگزار شد.

در این دوره آموزشی مجازی ملی که از کانال شاک گروه باغبانی موسسه آموزش و ترویج نمایش داده شد با تدریس آقای دکتر احمد احمدپور، عضو هیئت علمی محقق بخش تحقیقاتی زراعی و باغی مرکز، مطالبی بر اساس نتایج طرح های تحقیقاتی و فناوری های نوین، در زمینه مراحل رسیدن میوه خرما، مراحل ریزش میوه خرما، عوامل ریزش میوه خرما، عارضه های پس از براشت میوه خرما، عوامل موثر در ترشیدگی، روشهای کنترل و کاهش ترشیدگی میوه خرما، بسته بندی خرما و ...ارائه داده شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags