Thursday, August 18, 2022
  • time : 14:46:16
  • Date : Sat Aug 06, 2022
  • item visited : 12
  • news code : 169712
    /  7
بازدید محقق معین مركز از باغات نخیلات حوزه مراكز جهاد كشاورزی دریاچه و دهنو

بازدید محقق معین مرکز از باغات نخیلات حوزه مراکز جهاد کشاورزی دریاچه و دهنو

به گزارش روابط عمومی مرکز 

بازدید محقق معین معین مرکز سرکار خانم دکتر سمیه رنجبر عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز به همراهی کارشناسان حفظ نباتات مراکز جهاد کشاورزی دریاچه و دهنو از باغات نخل تحت پوشش آن مراکز در تاریخ 13 مرداد ماه سال جاری مورد بازدید قرار گرفتند. خانم دکتر رنجبر در این خصوص گفت: در بخش دریاچه (روستای بهرامی) چندین مورد از افتادگی درختان نخل مشاهده گردید. با بررسی علایم ظاهری و جستجو در تنه درختان آسیب دیده لاروهای سوسک شاخک بلند خرما رویت شد. طبق خود اظهاری باغدار و نشان دادن تصویر سوسک شاخک بلند خرما حضور حشرات کامل در باغ نیز اثبات گردید. خانم رنجبر اضافه نمود:  نصب تله های فرمونی جهت تعیین زمان دقیق خروج حشرات کامل سوسک شاخک بلند خرما را در اوایل تا اواسط خرداد ماه، همچنین اقدامات زراعی شامل هرس برگ های آلوده از انتهایی ترین قسمت و سوزاندن آن‌ها و آبیاری منظم را به کشاورزان توصیه کرد. هم چنین در حوضه مرکز جهاد کشاورزی دهنو ( روستای قائمیه) آفت موریانه و علایم خسارت آن روی درختان خرما مشاهده و توصیه های فنی و لازم جهت کنترل این آفت به باغداران ارائه گردید.  

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags